İnternet Bağımlılığı Boşanma Sebebi midir?

Eşin Aşırı İnternet Bağımlısı Olması Boşanma Sebebi midir? isimli makalemizde, aşırı internet kullanımının Medeni Hukuk kapsamında boşanma sebebi olup olmadığı incelenecektir.

İnternet Bağımlığı Boşanma Sebebi midir?

Bu yazımızda günümüzün en yaygın bağımlılık türlerinden biri olan internet bağımlılığının evlilik hayatına etkilerine ve dolayısıyla boşanma sebebi olup olmadığına değineceğiz. 

Her ne kadar adına internet bağımlılığı demiş olsak da, bu kavramın geniş manada telefon bağımlılığı, tablet bağımlılığı kısaca teknoloji bağımlılığı olarak düşünülmemesi için hiçbir sebep yoktur.

İnternet Bağımlılığı Nedir?

İnternet, faydalarının yanı sıra bir takım zararları da olan, aşırı ve kontrolsüz kullanımında her yaştan insanın ruhsal, fiziksel gelişimini kötü etkileyen, sosyal çevresinden koparan bir teknolojidir. 

İnternet kullanımıyla ilgili aşırı zihinsel meşguliyet, kullanımı sınırlama ve kontrol etmeyle ilgili yineleyici düşünceler, erişim isteğini önleyememe,  interneti kullanım süresinin giderek artması, işlevselliğin çeşitli düzeylerde bozulmasına karşın kullanıma devam etme, kullanma olanağı bulunamadığı zaman arama ve aşerme gibi davranışlar, internet bağımlılığı belirtilerinin olduğuna işaret etmektedir.

Toplumun ortalama %2 sinde görülen bu bağımlılık türü, depresyon ve sosyal fobiye sebep olmakta, özellikle gençlerde ve kimi yetişkinlerde bağımlılık düzeyine ulaşarak kişinin hayatını olumsuz etkilemektedir.

Aşırı İnternet Bağımlısı Olan Eşe Karşı Boşanma Davası Açılabilir mi?

İnternet bağımlılığına kısaca değindikten sonra herkesin merak ettiği bir husus olarak Aşırı İnternet Bağımlısı Olan Eşe Karşı Boşanma Davası Açılabilir mi sorusu akıllara gelmektedir. 

TMK:185 Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Eşler birlikte yaşamak, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak zorundadırlar. 

Zikredilen kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, eşlerin evlilik birliği süresince bir takım yükümlülükleri devam etmektedir. Bunların başlıcaları; birliğin mutluluğunu sağlamak, çocukların bakımına, eğitimine özen göstermek, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olmak gibi yükümlülüklerdir.

Bu yükümlülüklerin aksatılması halinde, bu aksaklığın sebebi olan taraf evlilik birliğinden doğan sorumluluklarını yerine getirmiyor demektir, ki bu da bazı diğer şartların da varlığıyla boşanma davasının açılmasına olanak sağlayacaktır..

İnternet ve geniş manada teknoloji bağımlılığı neticesinde eşlerden biri, üzerine düşen yükümlülüklerini yerine getirmiyor, evliliğin devamına, mutluluğuna, çocukların bakımına vs özen göstermiyor ise, ya da bu durum başlı başına diğer eş için çekilmez hale geldiyse, aşırı internet bağımlısı olan eşe karşı boşanma davası açılabilecektir..

Derecelendirme5

Başlık : İnternet Bağımlılığı Boşanma Sebebi midir?

Açıklama: Eşin Aşırı İnternet Bağımlısı Olması Boşanma Sebebi midir? isimli makalemizde, aşırı internet kullanımının Medeni Hukuk kapsamında boşanma sebebi olup olmadığı incelenecektir.

Yazar: Ali Haydar GÜLEÇ

Yorum YazınYorumlar(0)