Miras Taksim Sözleşmesi

Miras Taksim Sözleşmesinin özellikleri ve nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler

Miras Taksim Sözleşmesi Nedir

Var olan mirasın, mirasçılar arasında hangi koşullarda ve ne şekilde paylaşılacağı konusunda düzenlenmiş sözleşmelere miras taksim sözleşmesi adı verilmektedir. Miras taksim sözleşmesi yapılmasının amacı, mirastaki pay oranlarının mirasçılar tarafından belirlenmesi olmaktadır.

Miras Taksim Sözleşmesi

Mirasçılar açısından kendi aralarında elden yaptıkları paylaşımın hukuki anlamda bir geçerliliği olmadığından, mirasçıların kendi aralarında yapacakları paylaşım ancak yazılı bir sözleşme ile geçerli kılınabilmektedir. 


 MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR

 Miras taksim sözleşmesi tüm mirasçıların katılımı ile yapılabilir. Uzman bir miras avukatı ile hazırlanabilecek miras taksim sözleşmesinde tüm mirasçıların imzası bulunması gerekir. 

 Miras taksim sözleşmesi yapılabilmesi için mirasın başka bir yolla paylaşımının yapılmamış olması gerekir. Miras paylaşımı başka bir yolla yapılana dek miras taksim sözleşmesi mirasçılar arasında düzenlenebilmektedir. 

 Miras taksim sözleşmesi yapmak istiyorum diyen kişiler açısından daha öncesinde miras paylaşım davası açılmış olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Mirasçıların aralarında yapacakları taksim sözleşmesi ile birlikte daha önce açılmış miras paylaşım davası sulh yoluyla sona erecektir. 

 Miras paylaşım sözleşmesi yapıldıktan sonra terekede bulunan varlıklardan taşınır miras için devir ve teslim yapılmakta, taşınmaz mallardan oluşan mirasta ise tapu dairesinde devir işlemleri yapılacaktır.

 Miras taksim sözleşmesi nasıl yapılır diye merak eden kişilere bu süreçte uzman bir miras avukatı tarafından destek almaları önerilmektedir. Miras avukatı, Miras Hukuku’ndaki bilgi ve deneyimi sayesinde, miras taksim sözleşmesi hazırlarken mirasçıların ileride yaşayabilecekleri hukuki sorunları engelleyebilmektedir.

 Miras taksim sözleşmesi hukuki altyapısı doğru hazırlanmadğı durumda ileride mirasçılar için büyük maddi kayıplara neden olabilmektedir.

Derecelendirme5

Başlık : Miras Taksim Sözleşmesi

Açıklama: Miras Taksim Sözleşmesinin özellikleri ve nasıl yapılacağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler

Yazar: Ali Haydar GÜLEÇ

Yorum YazınYorumlar(2)

Adem Kartal


İyi Günler Sayın Güleç, Kardeşlerimle adi yazılı şekilde miras taksim sözleşmesi düzenledim ve arsanın tamamı bana kaldı. Taraflardan birisi tapuya gelmediği için tapu iptali ve tescil davası açtım. Tapuya gelmeyen taraf elinde ses kaydı olduğunu, se


evra


We'll put the court into action to do the necessary tests.