Gayrimenkul Tahliye Taahhüdü Nedir?

Borçlar Kanunu, Gayrimenkul Kiraları Hk. Kanun ve diğer birtakım kanunlarda adı geçen 'Taşınmazın Tahliyesi' taahhüdü ne işe yarar? Tahliye taahhüdü ile Taşınmaz nasıl tahliye edilir?

Tahliye Taahhüdü Nedir?

TBK : 352 'de düzenlenen maddeye göre : Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.

Aynı şekilde ,

Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun'un 7. Maddesinde,

Madde 7 – ...Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye istiyebilir...

hükmünü ihtiva eder.

Bu bağlamda, Kiraya veren gayrimenkulünün belli bir tarihte tahliyesini istiyorsa kiracısından Tahliye Taahhütnamesi alması gerekmektedir. Normal şartlarda kiracının tahliye edilmesi Türk Borçlar Kanunu’na göre belirli şartlara tabi kılınmış bulunmaktadır. Süreli kira sözleşmesi düzenlenmiş olmasına rağmen,  kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır.  Kiracı ancak bazı şartların varlığı halinde taşınmazı tahliye edecektir.  İşte kiracı tarafından verilen Tahliye Taahhütnamesi de bu kapsamda belirli tarihte taşınmazın boşaltılması sonucunu doğuracaktır.  Ancak bu taahhütnamenin geçerli olması için de bazı şartların sağlanması gerekmektedir.

Tahliye Taahhüdünün Şartları

Tahliye taahhütnamesi yazılı şekilde yapılmalıdır. Yani kiracının tahliyeye ilişkin beyanını, gayrimenkulün tahliye edileceği tarihi ve kiracının imzasını içeren bir tahliye taahhüdü imzalanmış olmalıdır. Sözlü olarak yapılan tahliye taahhüdünün hukuken bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Tahliye taahhüdü adi yazılı şekilde yapılabileceği gibi noter kanalıyla da yapılabilir. Noter aracılığı ile  yapılan tahliye taahhütnamesi, kiraya vereni daha çok koruyacağından, tahliye taahhüdünün noter aracılığı ile yapılmasını öneriyoruz. 

Tahliye taahhüdünü veren kişi, kiracı veya bu konuda yetkilendirdiği vekili olmalıdır. Taahhüdün lehtarı ise kiraya veren taşınmaz maliki olacaktır.Kiracıların birden fazla olduğu durumlarda tahliye taahhüdünün tüm kiracılar tarafından verilmesi gerekmektedir. 

Bir diğer dikkat edilmesi gereken husus, tahliye taahhüdünün imzalandığı tarihtir. Yargıtay bu konuda,  tahliye taahhütnamesinin, kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonraki bir tarihte verilmesi gerektiğine, aksi durumda irade sakatlığının varlığının karine olarak kabul edileceğine hükmetmiştir. Gözetilen hukukî yarar sebebiyle kiracı taşınmazda bir süre oturmalı, tahliye taahhüdünü daha sonra vermelidir..

Tahliye Usulü

Kiracı tarafından tahliye taahhüdü verilmiş olması, tek başına kiralananın tahliyesi sonucunu doğurmaz.

Kiralananın tahliyesi için,Tahliye talepli icra takibi ya da Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açmak suretiyle kiracının tahliyesi istenilmelidir. Bu takip/dava taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içinde açılmalıdır. ...kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir...Kanunun açık hükmü gereği buradaki 1 aylık süre hak düşürücü bir süredir.

Derecelendirme5

Başlık : Gayrimenkul Tahliye Taahhüdü Nedir?

Açıklama: Borçlar Kanunu, Gayrimenkul Kiraları Hk. Kanun ve diğer birtakım kanunlarda adı geçen 'Taşınmazın Tahliyesi' taahhüdü ne işe yarar? Tahliye taahhüdü ile Taşınmaz nasıl tahliye edilir?

Yazar: Ali Haydar GÜLEÇ

Yorum YazınYorumlar(0)