Munzam Zararın İcra Dosyaları İçin Bir İncelemesi
  • Ali Haydar GÜLEÇ
  • 11 Ocak 2022

Mevcut durumda, enflasyonun artmasına rağmen mahkeme veya icra dairelerinde talep edilebilecek yasal faiz oranı %9 olarak sabitlenmiştir. Ancak bu oran, alacaklının zararını telafi etmekten uzaktır ve borçlu tarafından suiistimale açıktır. Alacaklı, ödenmeyen her gün için artan bir zarara maruz kalmaktadır.

Devamını Oku