Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Açılır mı? Konulu bu makalemizde, evi terk eden eşe karşı, ya da diğerini terke zorlayan eşe karşı boşanma davası açmanın şartlarını inceleyeceğiz.

Terk Eden Eşe Karşı Boşanma Davası Nasıl Açılır ? 

Türk Medeni Kanunu'nun 164. Maddesine göre, "Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.    Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz"

Bu madde hükmüne göre, terkin öncelikle evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek kastıyla hareket etmesi veya ortak konutu terk etmesine rağmen haklı bir sebep olmadan dönmemesi gerekmektedir. İkinci koşul olarak bu ayrılığın, bu terk durumunun asgari olarak 6 ay sürmüş olması ve bu durumun devam ediyor olmasıdır. Bu iki koşula ek olarak terk eden eşe karşı noter kanalıyla veya hakim kararıyla yapılan ihtarın da sonuç getirmemiş olması aranmaktadır. Bu koşulların varlığı halinde boşanma davası açılabilecektir. 

Bütün bu şartlar, evi yükümlülüklerden kaçmak üzere terkeden veya dönmeyen eş için aranmış olsa da, kanun metninden de anlaşılacağı üzere, terk etmek kavramı salt "Evden çıkmak ve gelmemek" olarak düşünülmemeli, diğer eşi terke zorlayan ya da onun ortak konuta gelmesini engelleyen eş de kanunda aranan TERK fiilini gerçekleştiren eş olarak kabul edilecektir..


İhtarda bulunabilmek için eşin yukarıdaki tanıma uyan terk fiilini gerçekleştirdiği tarihten itibaren dört ay geçmesi gerekmektedir. İhtardan sonra şayet eş hala aile konutuna dönmemiş ise ihtarın yapıldığı tarihten en az iki ay sonra terk edilen veya terke zorlanan eş boşanma davası açmaya hak kazanacaktır.

Derecelendirme5

Başlık : Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Açıklama: Terk Sebebiyle Boşanma Davası Açılır mı? Konulu bu makalemizde, evi terk eden eşe karşı, ya da diğerini terke zorlayan eşe karşı boşanma davası açmanın şartlarını inceleyeceğiz.

Yazar: Ali Haydar GÜLEÇ

Yorum YazınYorumlar(0)